Η έδρα Νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Amsterdam είναι μια από τις λίγες τέτοιες έδρες σπουδών που συνεχίζουν τη λειτουργία τους στην Δυτική Ευρώπη. Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, σε συνεργασία με την «Ολλανδική Εταιρεία Ελληνικών Σπουδών» (Nederlands Genootschap voor Nieugriekse Studies – NGNS), υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας αυτής της έδρας στο Πανεπιστήμιο, η οποία θα φέρει την ονομασία «Έδρα  Νεοελληνικών Σπουδών Μαριλένας Λασκαρίδη» (“Marilena Laskaridis Chair of Modern Greek Studies”). Η πρόταση εγκρίθηκε από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου και η έδρα προκηρύχθηκε, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την 4η Μαΐου 2017.

Δείτε την προκήρυξη πατώντας εδώ.

Το Πανεπιστήμιο του Amsterdam είναι το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ολλανδίας με πάνω από 30.000 φοιτητές. Ιδρύθηκε το 1632, είναι το τρίτο αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Ολλανδίας και το πρώτο από τα ολλανδικά πανεπιστήμια (50η θέση) στη λίστα κατάταξης των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο για το έτος 2014-2015, ενώ στην ευρωπαϊκή κατάταξη βρίσκεται στη 15η θέση. Προσφέρει ένα πλήθος μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου και μια γκάμα μεταπτυχιακών μαθημάτων που διδάσκονται στα αγγλικά.

Η αίθουσα Συσκέψεων της Διοίκησης του Πανεπιστημίου.

Οικία του Αδαμάντιου Κοραή, πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο. Ο Κοραής διέμεινε αρκετά χρόνια εδώ, ασκώντας εμπόριο. Το πολύτιμο αρχείο του φυλάσσεται στην πλουσιότατη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.