Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της καταλογογάφησης της Βιβλιοθήκης του Παναγιώτη Ν. Σιμωτά, συλλογή η οποία αποκτήθηκε τον Οκτώβριο του 2013 .Ο Παναγιώτης Σιμωτάς αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών τον Ιανουάριο του 1951.΄Ηδη πριν από τη λήψη του πτυχίου του υπηρέτησε ως έκτακτος βοηθός του καθηγητή της Εβραιολογίας Β. Βέλλα (από 16-2-1949 έως 30-6-1951).

Στις 20-11-1959 αναγορεύτηκε διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το βαθμό άριστα Στις 4-9-1961 παραιτήθηκε από τη Μέση Εκπαίδευση (όπου είχε υπηρετήσει στην Πρέβεζα και τη Θεσσαλονίκη) και διορίστηκε βοηθός καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην έδρα της Εισαγωγής και Ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης έκ τε του πρωτοτύπου και εκ του κειμένου των Ο’
Υπήρξε αριστίδην ισόβιος εταίρος της “Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας”, τακτικό μέλος του φιλολογικού συλλόγου”Παρνασσός”, της “Αθηναϊκής Λέσχης” και της “Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοσωματικής Ιατρικής”.
Τιμήθηκε με εκκλησιαστικά μετάλλια και με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών (1990, για το βιβλίο του Νικήτα Σεΐδου, Σύνοψις της Αγίας Γραφής, κατά τον υπ’ αριθ. 483 κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1984)
Η βασική του βιβλιοθήκη περιλαμβάνει συγγράμματα των πεδίων Θεολογίας και Ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης, Εβραϊκής Αρχαιολογίας, Εισαγωγής, Ιστορίας και Θεολογίας της Καινής Διαθήκης, Ιστορίας των Θρησκευμάτων, Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας της Θρησκείας, Δογματικής, Ιστορίας των Δογμάτων, Ομιλητικής, Κατηχητικής, Ποιμαντικής, Πατρολογίας, Απολογητικής, Ηθικής κ.ά. Το αρχείο του συνίσταται από έγγραφα υπηρεσιακά, εισηγήσεις του για υποψήφιους διδάκτορες, υφηγητές και καθηγητές, αλληλογραφία του με ιεράρχες κ.ά.
Υλικό