Ο αρχειακός πλούτος του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, αναπόσπαστο μέρος της Ιστορικής Βιβλιοθήκης, περνάει σε μια νέα ψηφιακή εποχή. Τόσο για λόγους συντήρησης όσο και τεκμηρίωσης, το αρχεία του ιδρύματος θα διατίθενται σταδιακά ηλεκτρονικά και με ελεύθερη πρόσβαση.

Πέρα από την ανάδειξη του κάθε τεκμηρίου, στόχος είναι η διευκόλυνση της έρευνας, αξιοποιώντας νέες τεχνολογικές μεθόδους και εφαρμογές. Με σεβασμό στις προσωπικότητες το αρχείο των οποίων βρίσκεται στα χέρια μας, επιθυμία μας είναι ο χρήστης να μπορεί με ένα «κλικ» να συγκεντρώσει και να περιηγηθεί σε ετερόκλητα τεκμήρια κοινού παρονομαστή, ανάλογα με τα κριτήρια της έρευνας.

Είναι έτοιμο προς διάθεση το αρχείο της ιστορικού της Βυζαντινής Περιόδου Ελένης Αντωνιαδη-Μπιμπίκου, καθώς και τμήμα του αρχείου του διανοούμενου Σ. Μαγιόπουλου.