Η βιβλιοθήκη Βρετανικής Νομολογίας Ναυτιλιακού Δικαίου περιήλθε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη το 2013 και αποτελεί δωρεά της Εταιρείας Δικηγόρων «Hill Taylor Dickinson, London». Το έργο αυτό στο σύνολό του αναφέρεται εκτενώς σε νομικά θέματα πάσης φύσεως στην Αγγλία, καθώς ο εκδοτικός οίκος εδρεύει στο Λονδίνο. Δίνεται δε ιδιαίτερη έμφαση στη θεματική κατηγορία «Δίκαιο/Ναυτιλία» και σε σχετικές περιπτώσεις, όπως αυτές έχουν αναφερθεί στη θεωρία, και έχουν καταγραφεί στην πράξη, από τις νομικές αρχές του συγκεκριμένου τόπου. Το υλικό που απαρτίζει τη βιβλιοθήκη (περίπου 900 τίτλοι) χρονολογείται μεταξύ των ετών 1859 και 2005. Το περιεχόμενο απαρτίζεται από 8 τίτλους περιοδικών εκδόσεων, τις επονομαζόμενες περιπτώσεις νομικών εγκλίσεων (Law Reports):

 

  1. High Court of Admiralty, & Ecclesiastical Courts
  2. English & Irish Appeal Cases and Claims of Peerage
  3. Chancery Division Appeal Cases
  4. Probate Division
  5. King’s Bench Division
  6. Court of Queen’s Bench
  7. The Public General Statutes
  8. A Collection of the Public General Statutes