Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος

Ο Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος είναι αρχιτέκτων, ιστορικός του βιβλίου και εκδότης. Είναι ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της ιστορίας των ελληνικών και ελληνόγλωσσων εκδόσεων, ενώ έχει ασχοληθεί και με την αρχιτεκτονική εξέλιξη του θεσμού της βιβλιοθήκης από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση. Πιο γνωστά έργα του είναι η πεντάτομη «Ιστορία της βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό», οι εργασίες του για τις βιβλιοθήκες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ο τόμος «Οι ελληνικές εκδόσεις του Άλδου Μανούτιου και οι Έλληνες συνεργάτες του (π. 1494-1515)», ο τόμος «Η αρχιτεκτονική των βιβλιοθηκών στον Δυτικό Πολιτισμό» και η νέα ιστορική έρευνα «Η πνευματική πορεία του Γένους με όχημα το χειρόγραφο και το έντυπο βιβλίο».

 

Η Βιβλιοθήκη

Στο Ίδρυμα έχει περιέλθει μέρος της βιβλιοθήκης του, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως έργα σχετικά με την ιστορία, ελληνική και παγκόσμια, και την ιστορία του βιβλίου και της τυπογραφίας.