Ο γεωλόγος Κωνσταντίνος Φριτζαλάς προχώρησε στην ευγενική δωρεά ολόκληρης της προσωπικής του βιβλιοθήκης, η οποία βρίσκεται υπό επεξεργασία με σκοπό την ένταξη στη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει περί τα 5.000 βιβλία γενικής βιβλιογραφίας, στην οποία κυριαρχούν οι θετικές επιστήμες, λόγω της ιδιότητας του δωρητή, περιλαμβάνονται ωστόσο και άλλες θεματικές.