Συλλογή βιβλιογραφίας για τον Αρχαίο Κόσμο των Καθηγητών P. Bernard, O. W. Muscarella, P. Kohl, L. Flam, M. Tosi

Περιεχόμενο

Αριθμός τεκμηρίων: 3700

Η συλλογή αποτελείται κυρίως από τη βιβλιοθήκη του καθηγητή Paul Bernard (Délégation Archéologique Française en Afghanistan). Περιλαμβάνει επίσης τη βιβλιοθήκη του Δρ. Oscar White Muscarella (The Metropolitan Museum of Art, New York), ενώ συμπληρώνεται από βιβλία που ανήκαν στις συλλογές των καθηγητών Philip Kohl (Wellesley College), Louis Flam (Lehman College, City University of New York), και Maurizio Tosi (Università statale Bologna-Ravenna). Είναι κυρίως αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με έμφαση στον ελληνισμό της Ανατολής και τις περιοχές της Ελλάδας, της Μάυρης Θάλασσας, του Καυκάσου, της δυτικής και κεντρικής Ασίας, της κοιλάδας του Ινδού ποταμού και της Ινδίας.