Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Υπέροχα Διαφορετικοί

Μια οργανωμένη δράση σχετικά με την ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα του αυτισμού.

Το εργαστήριο εντάσσεται στη θεματική ενότητα των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη», απευθύνεται στη ΣΤ΄ Δημοτικού και αποσκοπεί πρωτίστως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής (Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής, Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης).

Το πρόγραμμα, το οποίο σχεδιάστηκε από τον Τομέα Ψυχικής Υγείας του Ιδρύματος, διερευνά τις αντιλήψεις των μαθητών/μαθητριών για τον αυτισμό, ενώ μέσα από δραστηριότητες τους καλεί να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση με απώτερο στόχο τη συμπεριληπτική κουλτούρα.

Το εργαστήριο είναι εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του, ενώ θα είναι διαθέσιμο κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Σχολείο φιλικό προς το παιδί

Πρόληψη των φαινομένων βίας στο σχολείο

Το εργαστήριο εντάσσεται στη θεματική ενότητα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη» και απευθύνεται στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.

Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην πρόληψη του φαινομένου της βίας στο σχολικό περιβάλλον. Αφορά στο δικαίωμα έκφρασης της έμφυλης και σεξουαλικής ταυτότητας χωρίς διάκριση ή εκφοβισμό, βάσει του βιολογικού ή του κοινωνικού φύλου, στο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, στο «ΟΧΙ» σε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά και στην ενεργή συμμετοχή των εφήβων στη δημιουργία ενός ευνοϊκού σχολικού κλίματος, θεμελιώνοντας εντέλει την πληροφόρηση και πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και υποστήριξης.

Το Εργαστήριο θα κατατεθεί προς έγκριση μέσα στο καλοκαίρι του 2023 και θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα είναι διαθέσιμο κατά το σχολικό έτος 2023-2024.