Το εργαστήριο συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού αποτελεί τμήμα της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος και συγκροτήθηκε το 2015 με σκοπό τη συντήρηση, διατήρηση, αποκατάσταση, φύλαξη και προστασία των συλλογών του Ιδρύματος.

Στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, είναι πλήρως εξοπλισμένο με την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους συντήρησης σύμφωνα με την ενδεδειγμένη δεοντολογία και τα διεθνή πρότυπα.

Η δραστηριότητα του εργαστηρίου

Aikaterini Laskaridis Foundation-Επεμβατική Συντήρηση και Αποκατάσταση

Επεμβατική Συντήρηση και Αποκατάσταση

Η επεμβατική συντήρηση και αποκατάσταση του παλαιού και σπάνιου υλικού των συλλογών της Ιστορικής Βιβλιοθήκης επιτυγχάνεται μέσα από την τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης του υλικού, το σχεδιασμό ενός ενδεδειγμένου προγράμματος συντήρησης και την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης για την αποκατάσταση των φθορών του.

Aikaterini Laskaridis Foundation-Προληπτική Συντήρηση

Προληπτική Συντήρηση

Οι ενέργειες προληπτικής συντήρησης στους χώρους φύλαξης και έκθεσης των συλλογών περιλαμβάνουν την επισκόπηση και δειγματοληπτική εξέταση των τεκμηρίων, την εξασφάλιση της σωστής χρήση και αποθήκευσης του υλικού, την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών φύλαξης και την εφαρμογή των κατάλληλων συνθηκών.

Aikaterini Laskaridis Foundation-Εκθέσεις

Εκθέσεις

Το προσωπικό του εργαστηρίου συμμετέχει ενεργά στο στήσιμο των εκθέσεων, μέσα από την προετοιμασία των τεκμηρίων, την ασφαλή ανάρτηση και στήριξή τους στη μόνιμη έκθεση και στις περιοδικές εκθέσεις εντός ή εκτός του Ιδρύματος.

Aikaterini Laskaridis Foundation-Δράσεις εξωστρέφειας

Δράσεις εξωστρέφειας

Το εργαστήριο οργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις που ενισχύουν την αλληλεπίδρασή με το κοινό, παρέχοντας συμβουλές προληπτικής συντήρησης και σωστής φύλαξης βιβλιακού και αρχειακού υλικού. Παράλληλα, συμμετέχει με συνέπεια στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ψηφιακές και διά ζώσης εκδηλώσεις.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 2023