Το εργαστήριο συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού αποτελεί τμήμα της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος και συγκροτήθηκε το 2015 με σκοπό τη συντήρηση, διατήρηση, αποκατάσταση, φύλαξη και προστασία των συλλογών του Ιδρύματος.

Είναι πλήρως εξοπλισμένο με την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους συντήρησης σύμφωνα με την ενδεδειγμένη δεοντολογία και τα διεθνή πρότυπα.

Υπεύθυνη εργαστηρίου συντήρησης: Αγγελική Παπαχαραλάμπους-Κρίτζαλη,  Συντηρήτρια βιβλιακού και αρχειακού υλικού, MSc

Εξωτερική συνεργάτης: Φρόσω Γανιάρη, Βιβλιοδέτης

Η δραστηριότητα του εργαστηρίου

Aikaterini Laskaridis Foundation-Επεμβατική Συντήρηση και Αποκατάσταση

Επεμβατική Συντήρηση και Αποκατάσταση

Η επεμβατική συντήρηση και αποκατάσταση του παλαιού και σπάνιου υλικού των συλλογών της Ιστορικής Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει:

  • Tην τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης του υλικού.
  • Tον σχεδιασμό ενός ενδεδειγμένου προγράμματος συντήρησης.
  • Την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης για την αποκατάσταση των φθορών του υλικού.

 

Aikaterini Laskaridis Foundation-Προληπτική Συντήρηση

Προληπτική Συντήρηση

Οι ενέργειες προληπτικής συντήρησης στους χώρους φύλαξης και έκθεσης των συλλογών περιλαμβάνουν:

  • Tην επισκόπηση και δειγματοληπτική εξέταση των τεκμηρίων.
  • Tην εξασφάλιση της σωστής χρήσης και αποθήκευσης του υλικού.
  • Tην παρακολούθηση και εφαρμογή των κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία, ακτινοβολία) στους χώρους της βιβλιοθήκης.
Aikaterini Laskaridis Foundation-Εκθέσεις

Εκθέσεις

Στις αρμοδιότητες του εργαστηρίου συντήρησης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη είναι και η γνωμοδότηση σχετικά με την παρουσίαση τεκμηρίων σε εκθέσεις εντός ή εκτός Ιδρύματος με κριτήριο την κατάστασή τους, η προετοιμασία των επιλεγμένων εκθεμάτων και η ασφαλής ανάρτηση και στήριξή τους.

 

Aikaterini Laskaridis Foundation-Δράσεις εξωστρέφειας

Δράσεις εξωστρέφειας

Το εργαστήριο οργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις που ενισχύουν την αλληλεπίδρασή με το κοινό, παρέχοντας συμβουλές προληπτικής συντήρησης και σωστής φύλαξης βιβλιακού και αρχειακού υλικού. Παράλληλα, συμμετέχει με συνέπεια στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ψηφιακές και διά ζώσης εκδηλώσεις.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης 2023