Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Στο πλαίσιο των σκοπών του, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη πραγματοποιεί κάθε χρόνο επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, ερευνητές και φοιτητές.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των συμμετεχόντων για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις σύγχρονες μεθόδους έρευνας και εκπαίδευσης, την τεχνολογία, καθώς και τη μαθησιακή και τη διαπροσωπική σχέση τους με τους μαθητές.

Τα σεμινάρια στηρίζουν διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες, οι οποίοι θεμελιώνουν και καθοδηγούν τη διαδικασία.