Μόνιμη έκθεση

Ναυτική Συλλογή - Συλλογή Nelson

Aikaterini Laskaridis Foundation-Ναυτική Συλλογή - Συλλογή Nelson

Μοναδικά εκθέματα ναυτικής ιστορίας

Η Ναυτική Συλλογή του Ιδρύματος αποτελείται από επιμέρους συλλογές θεματολογίας σχετικής με τη θάλασσα και τη ναυτιλία. Περιλαμβάνει σπάνια ναυτικά όργανα, ιατρικά εργαλεία και αντικείμενα που φέρονταν στα πλοία των προηγούμενων αιώνων, αντικείμενα που ανασύρθηκαν από ναυάγια, στολές δυτών των αρχών του 2oού αιώνα, φυσικά θαλάσσια ευρήματα, πίνακες και έργα τέχνης, περιηγητικούς χάρτες, εκδόσεις προηγούμενων αιώνων σχετικές με τη ναυτιλία, καθώς και το αρχείο του υδροβιολόγου Δρος Κωνσταντίνου Λασκαρίδη για την ιχθυολογία, την ωκεανογραφία και όλους τους τομείς της αλιείας.