Παλαίτυπα

Παλαίτυπα χαρακτηρίζονται τα παλαιά έντυπα βιβλία. Η χρήση του όρου ποικίλλει, αλλά έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται για βιβλία που έχουν τυπωθεί με χειροκίνητο πιεστήριο (early printed books), με συμβατικό σημείο τομής το έτος 1800 ή 1830.

Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, το Ίδρυμα έχει επιλέξει να χαρακτηρίζει γενικότερα ως παλαιά τα βιβλία που έχουν τυπωθεί μέχρι και το 1900.  Η συλλογή παλαιών εντύπων του Ιδρύματος περιλαμβάνει περίπου 15.000 τεκμήρια, πολλά από τα οποία είναι σπάνια και πολύτιμα. 

Νέα & Ανακοινώσεις

Προβολή όλων