Τμήμα της Βιβλιοθήκης του συλλέκτη Σπύρου Παπαϊωάννου

Περιεχόμενο

Αριθμός τεκμηρίων: 15.000

Βιογραφικά στοιχεία