Βιβλιοθήκη του αρχιτέκτονα και ιστορικού του βιβλίου Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου

Περιεχόμενο

Αριθμός τεκμηρίων: 414

Ο Κωνσταντίνος Στάικος παραχώρησε στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη βιβλία της συλλογής του, τα οποία αφορούν έργα σχετικά με την ιστορία, ελληνική και παγκόσμια, και την ιστορία του βιβλίου και της τυπογραφίας.

Κατάλογος συλλογής

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος (1943-2023) ήταν αρχιτέκτων, ιστορικός του βιβλίου και εκδότης. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της ιστορίας των ελληνικών και ελληνόγλωσσων εκδόσεων, ενώ είχε ασχοληθεί και με την αρχιτεκτονική εξέλιξη του θεσμού της βιβλιοθήκης από την Αρχαιότητα έως την Αναγέννηση. Είχε πλούσιο συγγραφικό αλλά και εκδοτικό έργο, ως ιδρυτής και υπεύθυνος των εκδόσεων ΑΤΩΝ. Συνέβαλε στην οργάνωση σημαντικών βιβλιοθηκών της χώρας, μεταξύ των οποίων και Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό της. Συνεργάστηκε επίσης στενά με το Ίδρυμα στην οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, καθώς και ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τελευταίο του έργο υπήρξε ο ιστότοπος Περί Βιβλιοθηκών σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η προσωπική του συλλεκτική βιβλιοθήκη εντάσσεται στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη.