Βιβλιοθήκη του εργατολόγου Γεώργιου Σπυρόπουλου

Περιεχόμενο

Αριθμός τεκμηρίων: 800

Η βιβλιοθήκη παραχωρήθηκε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη το 2016 και περιλαμβάνει τεκμήρια νομικού και εργατικού δικαίου.

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Γεώργιος Σπυρόπουλος ήταν εργατολόγος, τέως Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας του ΟΗΕ στη Γενεύη.