Βιβλιοθήκη του Καθηγητή Διονυσίου Μαυρόγιαννη

Περιεχόμενο

Αριθμός τεκμηρίων: 4.500

Η βιβλιοθήκη περιήλθε στο Ίδρυμα το 2016 από ευγενική δωρεά της συζύγου του και είναι προσανατολισμένη κατά κύριο λόγο στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Σημαντικά τμήματα είναι αφιερωμένα στην κοινωνιολογία και την ψυχολογία, ενώ μικρότερες ενότητες αφορούν στην ιστορία και τη λογοτεχνία.

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Διονύσης Μαυρόγιαννης (1931-2010) ήταν ο πρώτος Αντιπρύτανης και δεύτερος Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θράκης. Ήταν πτυχιούχος Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνικών Επιστημών Εργασίας του Πανεπιστημίου Παρισίων, καθώς και Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικών Θεσμών της École Pratique des Hautes Études. Πήρε μεταπτυχιακά διπλώματα Ιστορίας και Κοινωνιολογίας Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου από τη Νομική Σχολή Παρισίων. Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου Παρισίων ΙΙ με άριστα. Σταδιοδρόμησε ως δικηγόρος στην Πάτρα για μικρό χρονικό διάστημα και στη συνέχεια ως ερευνητής και ως πανεπιστημιακός καθηγητής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πραγματοποίησε πολυάριθμες επιστημονικές αποστολές από το 1969 ως το 2002 σε τριάντα χώρες για λογαριασμό του ΟΗΕ, της Διεθνούς Ένωσης Συνεταιρισμών, της Διεθνούς Τράπεζας και της Διεθνούς Επιτροπής Συνεταιριστικών Ερευνών. Υπήρξε μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών και πολιτιστικών άλλων ενώσεων και συμμετείχε σε διεθνή και περιφερειακά συνέδρια. Δημοσίευσε πλήθος συγγραμμάτων στα ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά και ρωσικά. Έγραψε επίσης ποίηση και πεζογραφία με το φιλολογικό ψευδώνυμο Αστέρης Θαλασσινός.