Βιβλιοθήκη του Καθηγητή Πάρι Γουναρίδη

Περιεχόμενο

Αριθμός τεκμηρίων: 1.500

Η βιβλιοθήκη περιήλθε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη το 2019. Αποτελείται κυρίως από βιβλία βυζαντινής ιστορίας. Περιλαμβάνονται επίσης θέματα ευρύτερου ιστορικού ενδιαφέροντος και ένα τμήμα λογοτεχνίας.

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Πάρις Γουναρίδης (1947-2017) ήταν βυζαντινολόγος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κοινωνιολογία και ιστορία στο Παρίσι. Δάσκαλοί του υπήρξαν οι Ν. Σβορώνος,η Ε. Γλύκατζη-Αhrweiler, Ε. Αντωνιάδη-Μπιμπίκου, J. Devisse, A Guillou, G. Balandier, P. Mercier. Το 1984 υποστήριξε την διδακτορική του διατριβή στο πανεπιστήμιο Paris I Panthéon Sorbone με άριστα με καθηγήτρια την Ε. Γλύκατζη-Αhrweiler. Για τις σπουδές του έλαβε επιχορήγηση από την Délegation Générale de la Recherche Scientifique et Technique του γαλλικού κράτους. Από το 1981 έως και το 1999 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Δίδαξε Βυζαντινή Ιστορία στο πανεπιστήμιο της Κρήτης και της Κύπρου, ενώ το 1999 και 2007 δίδαξε στην Ecole Des Hautes Etudes en Science Sociales. Από το 1999 διετέλεσε καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μέχρι και το 2014 όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Αχολήθηκε με την έρευνα και την ερμηνεία βυζαντινών κειμένων και με την έκδοση αρχειακού υλικού. Συνέγραψε εργασίες που αφορούν τη βυζαντινή περιφέρεια και την οικονομική και ιδεολογική ιστορία του Βυζαντίου.