Επιλύοντας τις συγκρούσεις μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης

Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, σε συνεργασία με την «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΜΚΕ» υλοποιούν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στη σχολική διαμεσολάβηση σε σχολεία της Αττικής.

Η Σχολική Διαμεσολάβηση  είναι μια μέθοδος πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών ενδοσχολικής βίας χαμηλής έως μεσαίας βαρύτητας, με σκοπό τη δημιουργίας κλίματος μη ανοχής βίας στη σχολική μονάδα και συνακόλουθα οφέλη τον περιορισμό της ενδοσχολικής βίας, τη δημιουργία κλίματος συνεννόησης και αλληλοκατανόησης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και  την πρόληψη η/και περιορισμό περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις πειθαρχικές διαδικασίες του σχολείου, οι μαθητές αποκτούν ένα χώρο για να επιλύσουν διαφορές τους που ενδεχομένως δεν θα εμφανίζονταν σε άλλο πλαίσιο, και θα παρέμεναν ανεπίλυτες, δημιουργώντας περισσότερες και ενδεχομένως εντονότερες συγκρούσεις στο μέλλον, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο και στην απόδοση των μαθητών, η οποία βελτιώνεται ως απόρροια τόσο της απαλλαγής τους από ψυχοπιεστικές συγκρούσεις, όσο και από την βελτίωση της αυτοεκτίμησής τους. 

Οι μαθητές που θα εκπαιδευτούν ώστε να γίνουν σχολικοί διαμεσολαβητές διδάσκονται τις αναγκαίες δεξιότητες για να βοηθούν άλλους συμμαθητές τους να επιλύσουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ενώ παράλληλα οι ίδιοι εκπαιδεύονται και ενδυναμώνονται με τρόπο ώστε να μπορούν ουσιαστικά να προσφέρουν στους συμμαθητές τους. 

Η σχολική διαμεσολάβηση βελτιώνει  ουσιαστικά και σε μεγάλο βαθμό το κλίμα του σχολείου, προάγοντας την επικοινωνία, το αίσθημα του «ανήκειν» και τον διάλογο μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Διδάσκει βιωματικά στους μαθητές να αναλαμβάνουν τις ευθύνες για τη συμπεριφορά τους, να μαθαίνουν να ακούν τη γνώμη των άλλων και να εκφράζουν τη γνώμη τους ελεύθερα, να κατανοούν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να αισθάνονται έτοιμοι να αναλάβουν τις ευθύνες για τη συμπεριφορά τους, γνωρίζοντας ότι θα αντιμετωπιστούν με κατανόηση και δικαιοσύνη.

Σκοποί & Στόχοι

  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών στη Σχολική Διαμεσολάβηση
  • Προώθηση και εφαρμογή της Σχολικής Διαμεσολάβησης στον χώρο της εκπαίδευσης.
  • Δημιουργία ομάδων μαθητών – διαμεσολαβητών σε κάθε σχολική μονάδα, μέσω εκπαιδευτικών κύκλων (ομίλων) που θα διεξάγονται από εκπαιδευμένους καθηγητές
  • Επιμόρφωση των καθηγητών: α) στις αρχές και τις δεξιότητες της σχολικής διαμεσολάβησης,  β)  στην δημιουργία  ομάδας μαθητών-διαμεσολαβητών στη σχολική μονάδα όπου απασχολούνται και  γ) στην προώθηση της σχολικής διαμεσολάβησης  ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστή στους μαθητές, στους υπόλοιπους καθηγητές της μονάδας, τους γονείς τους, αλλά και στην κοινότητα