Συλλογή ακαδημαϊκών περιοδικών βαλκανικών σπουδών και σπουδών νοτιοανατολικής Ευρώπης

Περιεχόμενο

Αριθμός τεκμηρίων: 2491

Η Συλλογή Ακαδημαϊκών Περιοδικών Σπουδών Βαλκανικών και Νοτιανατολικής Ευρώπης, (Collection of Academic Periodicals of Balkan and Southeast European Studies) είναι μια σπάνια συλλογή ειδικών επιστημονικών και ακαδημαϊκών διεθνών περιοδικών με θεματολογία που αφορά κυρίως την ιστορία και τον πολιτισμό των βαλκανικών λαών και της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Πιο συγκεκριμένα οι θεματικές κατηγορίες αφορούν τη λογοτεχνία, την αρχαιολογία, τη φιλολογία, την ιστορία και τη γλωσσολογία. Η συλλογή αποτελείται από ενενήντα πέντε (95) τίτλους περιοδικών που περιγράφονται στον αναλυτικό κατάλογο. Η πλειονότητα των εκδόσεων της συλλογής εκδόθηκε κατά την περίοδο 1960-1990, ενώ κάποιες είναι παλαιότερες. Τα περιοδικά αυτά είναι συνήθως πολύγλωσσα (Ρουμανικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Αλβανικά) και έχουν εκδοθεί από έγκριτες Ακαδημίες, Επιστημονικά Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Βαλκανίων, όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, με μακρά παράδοση στις σχετικές επιστήμες. Αρκετά τεύχη της συλλογής φέρουν σφραγίδα του προηγούμενου κτήτορα: «Kέντρον Σπουδών Ν.[οτιοανατολικής] Ευρώπης».

Κατάλογος συλλογής