Βιβλιοθήκη των Καθηγητών Raoul Baladié και Γιολάντας Τριανταφυλλίδου-Baladié

Περιεχόμενο

Αριθμός τεκμηρίων: 4619

Η κοινή Βιβλιοθήκη της Γιολάντας Τριανταφυλλίδου-Baladié και του συζύγου της Raoul Baladié περιήλθε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη το 2014 και τα τεκμήριά της εντάσσονται κατά κύριο λόγο στις ενότητες της ιστορίας της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γαλλίας, και της γεωγραφίας. Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εκδόσεων Ελλήνων και Λατίνων κλασικών συγγραφέων. Συνοδεύεται από το ερευνητικό αρχείο της Γιολάντας Baladié.

Κατάλογος συλλογής

Βιογραφικά Στοιχεία

H Γιολάντα Τριανταφυλλίδου-Baladié, αδελφή της διακεκριμένης ιστορικού Αικατερίνης Κουμαριανού, υπήρξε και η ίδια ιστορικός και αρχαιολόγος και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας. Συνεργάτιδα (Chef de travaux) του Κέντρου Ιστορικών Ερευνών της Σχολής Ανωτάτων Κοινωνικών Σπουδών του Παρισιού (EHESS), καθώς και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Ελλάδας, αφιέρωσε μεγάλο μέρος του ερευνητικού έργου της σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.
Ο Raoul Baladié (1915-2005), σημαντικός Γάλλος γεωγράφος, ασχολήθηκε με την έρευνα ευρωπαίων περιηγητών και του έργου τους, με κορυφαία μεταξύ των έργων του την ενασχόλησή του με τον Στράβωνα και τα «Γεωγραφικά» του. Μέρος της βιβλιογραφίας του χρησιμοποιήθηκε στη διδακτέα ύλη των Πανεπιστημίων της Γαλλίας. Υπήρξε καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη συνέχεια στα Πανεπιστήμια Lille, Paris X (Nanterre) και Bordeaux III, όπου διετέλεσε και Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου στο πλαίσιο της μακροχρόνιας αφοσίωσής του στον Ελληνισμό. Κατά την περίοδο 1970-1975 υπήρξε Υπεύθυνος του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) στη Γαλλία.