Βιβλιοθήκη του εκπαιδευτικού και μελετητή Γεώργιου Δολιανίτη

Περιεχόμενο

Αριθμός τεκμηρίων: 40.202

Η βιβλιοθήκη του Γεώργιου Δολιανίτη αριθμεί πάνω από 40.000 τόμους σπανίων βιβλίων, φυλλαδίων, χαρακτικών και εντύπων που αναφέρονται στην ελληνική μυθολογία, ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνία, τον εξωελλαδικό Ελληνισμό και τον Τύπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολλές πρώτες εκδόσεις που περιέχει, καθώς και το πολύ σημαντικό και εκτενές αρχείο ελληνικού, μικρασιατικού και ξένου Τύπου. Βιβλία και έντυπα της βιβλιοθήκης έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως, από κρατικούς, δημοτικούς και άλλους φορείς, σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Βιβλιοθήκη Γεωργίου Δολιανίτη και ο ιδρυτής της έχουν τιμηθεί με περισσότερες από 100 διακρίσεις από Ελληνικούς και ξένους φορείς. Η βιβλιοθήκη περιήλθε στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη το 2014. Η επεξεργασία των βιβλίων έχει ολοκληρωθεί ενώ είναι σε εξέλιξη η επεξεργασία του Τύπου.

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Γεώργιος Δολιανίτης ήταν ιδρυτής του ομώνυμου Κέντρου Σπουδών και Ερευνών, εκδότης και συλλέκτης. Το «Κέντρο Σπουδών και Ερευνών Γ. Δολιανίτη», πιο γνωστό ως «Σχολές Δολιανίτη», ιδρύθηκε το 1962 και λειτούργησε ουσιαστικά ως Κέντρο Ελεύθερων Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε τομείς που μέχρι τότε δεν είχαν ακόμη εισαχθεί στα προγράμματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας. Διδάχθηκαν ανάμεσα στα άλλα μαθήματα η Ψυχολογία, η Λογοτεχνία, η Επικοινωνιολογία, οι Ανατολικές Γλώσσες, οι Αφρικανικές και Αραβικές Σπουδές και ο Ελληνικός Πολιτισμός για τους ξένους. Στις Σχολές Δολιανίτη δίδαξαν προσωπικότητες της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ειδικοί επιστήμονες. Γι’ αυτό οι απόφοιτοί τους, από το 1971 και εξής, γίνονταν δεκτοί στο τελευταίο έτος σπουδών πολλών γνωστών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ορισμένοι από αυτούς σε τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών. Ιδιαίτερη απήχηση είχαν οι κύκλοι επιμορφωτικών διαλέξεων για ενήλικους, στους οποίους δίδαξαν ακαδημαϊκοί δάσκαλοι που σφράγισαν την εποχή τους. Μεταξύ των εκδόσεων του Κέντρου συμπεριλαμβάνονται και δύο περιοδικά: «Λογοτεχνικά Χρονικά» (1970) και «Ψυχολογία» (1972). Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου άρχισε να συγκροτείται σταδιακά από το έτος 1960 η βιβλιοθήκη, αποκτώντας τον πυρήνα των συλλογών της την πενταετία 1965-1970.