Βιβλιοθήκη του Καθηγητή Werner Fuchs

Περιεχόμενο

Αριθμός τεκμηρίων: 3.600

Η βιβλιοθήκη περιήλθε στο Ίδρυμα το 2021. Οι κύριε θεματικές είναι  την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιολογία και τέχνη. Περιλαμβάνει εκδόσεις του 18ου και 19ου αιώνα. Η συλλογή περιέχει μέρος της βιβλιοθήκης του (καθηγητή του Fuchs) αρχαιολόγου Reinhard Herbig καθώς και βιβλία που ανήκαν στους σπουδαίους αρχαιολόγους του 19ου αιώνα Gustav Herbig και Rudolf Pagenstecher.